Bolaget

Lekplatsbolaget formger, bygger och uppför lekplatser för människor i alla storlekar.

Lekplatsmiljön vill vi ska vara unik för varje plats. Jättehandgjort av autentiska material och hållbart – för barn, väder och miljö.

Våra kunder är bostadsföretag, kommuner och andra som har ambitionen att locka med en unik lekmiljö – ibland på en speciellt känslig plats. På krasst ekonomiskt språk bygger vi ett högt och bestående marknadsföringsvärde.

Barns rätt till lek är så viktig att den finns i  FNs barnkonvention, artikel 31.
Lekplatsbolaget består av projektledare, konstnärer, industridesigners och hantverkare.
Vi själva håller i såväl penna som hammare och handgripligen bankar in kreativiteten i lekplatsen.
Stora konstruktioner eller små fiffifikationer, allt det handgjorda skapas med omsorg. Det vi inte utför själv har vi kompetenser för i ett stort kontaktnät. Resultatet är en lekplats med en unik miljö som uppfyller SIS säkerhetskrav för lekplatser; SS-EN 1176 och 1177.
Det funkar, vare sig det är på Södermalm i Stockholm eller i en förort till Minsk.

Läs om Arbetsgången

För att komma till våra kundsidor,klicka här