Lekplatser


 

 

Det som är likt i Lekplatsbolagets projekt är att varje lekplats blir olik. Det beror på att vi tar hänsyn till var platsen finns och vilka dess förutsättningar är. Vilken är platsens historia, natur och topografi – vi vill behålla träd, kullar och vegetation så mycket som är möjligt. Frågor vi ställer när vi tar fram en lekplats tillsammans med kunden är: Vad har platsen för kulturella kopplingar? Vad är unikt just här? Finns redan något speciellt tema man vill arbeta med?

Poesiparken, Pelleparken och Bryggartäppan har stark lokal och litterär anknytning. Innergårdarna i Älta har koncept som vuxit ur platsens historia, men också egna färgteman. För Länsstyrelserna i Stockholm respektive Gävleborg har vi arbetat fram koncept för lekplatser i angränsning till friluftsområden, medan Norra Djurgårdsstaden vill berätta om Gasverkets historia.

< Projektexempel kan du se om du håller pekaren över menyvalet för Lekplatser här till vänster!

 

Vi experimenterar gärna för att utveckla oss och lekobjekten.
Nedan finns några filmklipp med olika tekniker från olika produktioner:

#1 Hydroformning

# 2 Ferrocement

#3 Potatistryck

#4 Arberte i Smedja

#5 Deformationsteknik

 

För att komma till våra kundsidor,klicka här