Körsbärsparken

I Körsbärsparken i Tullinge fick Lekplatsbolaget uppdraget att utforma en speciellt tillgänglighetsanpassad lekplats.
Botkyrka kommun har mottot ”Långt ifrån lagom”, vilket beskriver slutresultatet bra. 
Ut från lekparken leder några stigar. Följer man dom kan man hitta några vildsvin i skogen!
Även inne i lekhusen finns mycket att upptäcka.

 

I begreppet tillgänglighetsanpassning kom rullstolsanpassning att bli centralt i Körsbärsparken. En lång ramp med minsta möjliga sluttning, bakbord för sandlek och väl tilltagna öppningar till lekhusen var några av anpassningarna som det lades extra omsorg vid.
Landskapslaget beställde inom projektet från Huddinge Kommun.

För att komma till våra kundsidor,klicka här